• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Vukanovec, 40306
  • Grad/Općina: Gornji Mihaljevec
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 2,59 HRK 10,40 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 421,76 HRK 372,64 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 317,49 HRK 497,05 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 216,03 HRK 113,32 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 222,20 HRK 2,03 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 322,04 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 196,14 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 318,05 HRK
Ukupno 1.180,07 HRK 1.831,67 HRK