• Naziv: IVAN ANTUN ČEGEC
  • Naselje: Marinovec Zelinski, 10380
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN ANTUN ČEGEC EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 4.196,74 HRK 17.643,84 HRK
IVAN ANTUN ČEGEC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 255,43 HRK 1.020,68 HRK
IVAN ANTUN ČEGEC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.720,63 HRK 3.866,16 HRK
IVAN ANTUN ČEGEC EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.233,90 HRK 2.525,14 HRK
IVAN ANTUN ČEGEC EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.764,95 HRK 5.325,50 HRK
Ukupno 10.171,65 HRK 30.381,32 HRK