• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Filipovići, 10383
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 2,26 HRK 9,14 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 289,51 HRK 599,12 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 260,41 HRK 136,62 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 194,82 HRK 1,88 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 388,28 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 236,47 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 278,89 HRK
Ukupno 747,00 HRK 1.650,40 HRK