• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Repišće, 10450
  • Grad/Općina: Klinča Sela
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 21,06 HRK 84,25 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 529,55 HRK 738,81 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 321,19 HRK 460,05 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 181,05 HRK 397,09 HRK
Ukupno 1.052,85 HRK 1.680,20 HRK