• Naziv: GRAHOVAC MARINELA
  • Naselje: Lijevi Degoj, 10414
  • Grad/Općina: Pokupsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GRAHOVAC MARINELA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 379,47 HRK 1.515,99 HRK
GRAHOVAC MARINELA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.640,17 HRK 5.066,56 HRK
GRAHOVAC MARINELA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.463,76 HRK 3.529,25 HRK
GRAHOVAC MARINELA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 1.156,88 HRK 1.156,88 HRK
GRAHOVAC MARINELA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.209,75 HRK 7.062,85 HRK
GRAHOVAC MARINELA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
GRAHOVAC MARINELA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 4.962,50 HRK 0,00 HRK
Ukupno 16.562,53 HRK 18.331,53 HRK