• Naziv: MARIN ŠAGI
  • Naselje: Cerje Nebojse, 42243
  • Grad/Općina: Maruševec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARIN ŠAGI EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 66,07 HRK 264,19 HRK
MARIN ŠAGI EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 366,18 HRK 2.075,06 HRK
MARIN ŠAGI EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 640,17 HRK 856,03 HRK
MARIN ŠAGI EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 360,76 HRK 516,84 HRK
MARIN ŠAGI EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 545,53 HRK 1.205,47 HRK
Ukupno 1.978,71 HRK 4.917,59 HRK