• Naziv: PETAR DRAGIČEVIĆ
  • Naselje: Polača, 22302
  • Grad/Općina: Knin
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PETAR DRAGIČEVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 653,89 HRK 2.613,33 HRK
PETAR DRAGIČEVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 6.080,95 HRK 34.459,00 HRK
PETAR DRAGIČEVIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.510,73 HRK 1.680,83 HRK
PETAR DRAGIČEVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 6.722,37 HRK 9.358,13 HRK
PETAR DRAGIČEVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.663,82 HRK 5.248,40 HRK
PETAR DRAGIČEVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 5.919,39 HRK 13.009,97 HRK
Ukupno 24.551,15 HRK 66.369,66 HRK