• Naziv: FUMIĆ MARIJANA
  • Naselje: Letinac, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FUMIĆ MARIJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 66,44 HRK 265,84 HRK
FUMIĆ MARIJANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 572,61 HRK 3.244,82 HRK
FUMIĆ MARIJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 638,58 HRK 888,94 HRK
FUMIĆ MARIJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 409,35 HRK 586,42 HRK
FUMIĆ MARIJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 563,31 HRK 1.239,21 HRK
Ukupno 2.250,29 HRK 6.225,23 HRK