• Naziv: MILAN KRIP
  • Naselje: Mihaljevci, 34000
  • Grad/Općina: Požega
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILAN KRIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 87,67 HRK 350,47 HRK
MILAN KRIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 938,00 HRK 1.317,17 HRK
MILAN KRIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 596,27 HRK 854,20 HRK
MILAN KRIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 837,12 HRK 1.828,37 HRK
Ukupno 2.459,06 HRK 4.350,21 HRK