• Naziv: DANIJEL CAPAN
  • Naselje: Drljanovac, 43272
  • Grad/Općina: Nova Rača
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DANIJEL CAPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 208,39 HRK 832,97 HRK
DANIJEL CAPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.018,90 HRK 2.686,64 HRK
DANIJEL CAPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.366,36 HRK 1.894,65 HRK
DANIJEL CAPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.661,11 HRK 3.787,94 HRK
DANIJEL CAPAN Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2017 9.540,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 14.794,76 HRK 9.202,20 HRK