• Naziv: RUŽICA ŠIMUNIĆ
  • Naselje: Grabovac, 31309
  • Grad/Općina: Čeminac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RUŽICA ŠIMUNIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 134,09 HRK 535,97 HRK
RUŽICA ŠIMUNIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.286,96 HRK 1.791,27 HRK
RUŽICA ŠIMUNIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 871,12 HRK 1.247,82 HRK
RUŽICA ŠIMUNIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.134,81 HRK 2.497,10 HRK
Ukupno 3.426,98 HRK 6.072,16 HRK