• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Varaždin, 42000
  • Grad/Općina: Varaždin
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2017 1.629,60 HRK 1.629,60 HRK
Ukupno 1.629,60 HRK 1.629,60 HRK