• Naziv: VALENTINA ŠVEC
  • Naselje: Donji Hrašćan, 40320
  • Grad/Općina: Donji Kraljevec
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VALENTINA ŠVEC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 426,84 HRK 1.705,74 HRK
VALENTINA ŠVEC EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 5.302,76 HRK 4.549,85 HRK
VALENTINA ŠVEC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.231,56 HRK 5.768,42 HRK
VALENTINA ŠVEC EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.708,07 HRK 2.446,76 HRK
VALENTINA ŠVEC EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.667,00 HRK 8.042,10 HRK
Ukupno 15.336,23 HRK 22.512,87 HRK