• Naziv: MARIJAN MIKULČIĆ
  • Naselje: Gornja Glogovnica, 48260
  • Grad/Općina: Križevci
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARIJAN MIKULČIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 125,54 HRK 501,57 HRK
MARIJAN MIKULČIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 467,19 HRK 345,39 HRK
MARIJAN MIKULČIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.215,11 HRK 1.696,96 HRK
MARIJAN MIKULČIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 680,76 HRK 910,46 HRK
MARIJAN MIKULČIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.078,20 HRK 2.364,62 HRK
Ukupno 3.566,80 HRK 5.819,00 HRK