• Naziv: HINIĆ NIKOLA
  • Naselje: Donji Bogićevci, 35429
  • Grad/Općina: Dragalić
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HINIĆ NIKOLA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 535,22 HRK 2.138,72 HRK
HINIĆ NIKOLA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.971,82 HRK 2.824,59 HRK
HINIĆ NIKOLA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 5.136,12 HRK 7.148,89 HRK
HINIĆ NIKOLA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.476,89 HRK 4.980,62 HRK
HINIĆ NIKOLA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.529,25 HRK 9.965,81 HRK
Ukupno 15.649,30 HRK 27.058,63 HRK