• Naziv: VUKŠIĆ JULIJANA
  • Naselje: Drežnik, 35422
  • Grad/Općina: Rešetari
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUKŠIĆ JULIJANA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 3.032,20 HRK 17.182,44 HRK
VUKŠIĆ JULIJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 88,15 HRK 352,37 HRK
VUKŠIĆ JULIJANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 418,58 HRK 2.372,01 HRK
VUKŠIĆ JULIJANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.268,79 HRK 2.005,44 HRK
VUKŠIĆ JULIJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 692,32 HRK 1.319,97 HRK
VUKŠIĆ JULIJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 575,73 HRK 824,71 HRK
VUKŠIĆ JULIJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 609,23 HRK 1.838,38 HRK
Ukupno 7.685,00 HRK 25.895,32 HRK