• Naziv: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU "ISTARSKI ŠVOJ"
  • Naselje: Pazin, 52000
  • Grad/Općina: Pazin
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU "ISTARSKI ŠVOJ" EMFF Pripremna potpora 2017 72.642,24 HRK 411.639,36 HRK
LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU "ISTARSKI ŠVOJ" EMFF Provedba LRSR – tekući troškovi 2017 7.020,39 HRK 39.782,21 HRK
Ukupno 79.662,63 HRK 451.421,57 HRK