• Naziv: DRENJANAC IVO
  • Naselje: Novi Mikanovci, 32283
  • Grad/Općina: Stari Mikanovci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DRENJANAC IVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 462,69 HRK 1.848,80 HRK
DRENJANAC IVO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 2.143,24 HRK 12.145,12 HRK
DRENJANAC IVO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 898,88 HRK 1.131,76 HRK
DRENJANAC IVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.438,95 HRK 6.177,97 HRK
DRENJANAC IVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.003,99 HRK 4.303,19 HRK
DRENJANAC IVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.913,66 HRK 8.612,27 HRK
Ukupno 14.861,41 HRK 34.219,11 HRK