• Naziv: KOPRIVIĆ IVICA
  • Naselje: Gornja Pušća, 10294
  • Grad/Općina: Pušća
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOPRIVIĆ IVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 72,96 HRK 291,70 HRK
KOPRIVIĆ IVICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 877,93 HRK
KOPRIVIĆ IVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 706,77 HRK 986,96 HRK
KOPRIVIĆ IVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 370,08 HRK 530,23 HRK
KOPRIVIĆ IVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 627,11 HRK 1.375,32 HRK
Ukupno 2.815,03 HRK 4.062,14 HRK