• Naziv: PODOLSKI MARIO
  • Naselje: Donja Rijeka, 48268
  • Grad/Općina: Gornja Rijeka
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PODOLSKI MARIO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 132,06 HRK 527,93 HRK
PODOLSKI MARIO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.267,63 HRK 1.764,32 HRK
PODOLSKI MARIO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 858,03 HRK 1.229,09 HRK
PODOLSKI MARIO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.117,80 HRK 2.459,56 HRK
Ukupno 3.375,52 HRK 5.980,90 HRK