• Naziv: KULUŠIĆ MATE
  • Naselje: Kaočine, 22324
  • Grad/Općina: Drniš
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KULUŠIĆ MATE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 117,42 HRK 469,30 HRK
KULUŠIĆ MATE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 580,22 HRK 3.287,76 HRK
KULUŠIĆ MATE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.154,07 HRK 1.605,63 HRK
KULUŠIĆ MATE EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 779,50 HRK 1.116,64 HRK
KULUŠIĆ MATE EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.016,64 HRK 2.238,29 HRK
Ukupno 3.647,85 HRK 8.717,62 HRK