• Naziv: LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU JUŽNI JADRAN
  • Naselje: Ston, 20230
  • Grad/Općina: Ston
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU JUŽNI JADRAN EMFF Pripremna potpora 2017 67.224,11 HRK 380.936,67 HRK
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU JUŽNI JADRAN EMFF Provedba LRSR – tekući troškovi 2017 6.544,46 HRK 37.085,25 HRK
Ukupno 73.768,57 HRK 418.021,92 HRK