• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Kršan, 52232
  • Grad/Općina: Kršan
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2017 539,60 HRK 539,60 HRK
Ukupno 539,60 HRK 539,60 HRK