• Naziv: PUŠKARIĆ IVAN
  • Naselje: Čemernica Lonjska, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PUŠKARIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 94,84 HRK 378,97 HRK
PUŠKARIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.014,72 HRK 1.424,44 HRK
PUŠKARIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 644,94 HRK 923,85 HRK
PUŠKARIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 905,35 HRK 1.977,38 HRK
Ukupno 2.659,85 HRK 4.704,64 HRK