• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Savudrija, 52475
  • Grad/Općina: Umag
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2017 901,56 HRK 0,00 HRK
Ukupno 901,56 HRK 0,00 HRK