• Naziv: BOLFEK VERICA
  • Naselje: Lobor, 49253
  • Grad/Općina: Lobor
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOLFEK VERICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 82,77 HRK 330,63 HRK
BOLFEK VERICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 398,59 HRK 2.258,46 HRK
BOLFEK VERICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 793,36 HRK 1.104,04 HRK
BOLFEK VERICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 541,28 HRK 768,52 HRK
BOLFEK VERICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 699,26 HRK 1.538,96 HRK
Ukupno 2.515,26 HRK 6.000,61 HRK