• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Brezik Našički, 31500
  • Grad/Općina: Našice
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 4,81 HRK 19,20 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 465,39 HRK 649,45 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 282,30 HRK 148,03 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 412,73 HRK 109,52 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 420,80 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 256,28 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 590,90 HRK
Ukupno 1.165,23 HRK 2.194,18 HRK