• Naziv: BAJIVIĆ EVICA
  • Naselje: Osijek, 31000
  • Grad/Općina: Osijek
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BAJIVIĆ EVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 87,95 HRK 351,38 HRK
BAJIVIĆ EVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 941,17 HRK 1.234,13 HRK
BAJIVIĆ EVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 604,88 HRK 838,08 HRK
BAJIVIĆ EVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 810,12 HRK 1.778,57 HRK
Ukupno 2.444,12 HRK 4.202,16 HRK