• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Brašina, 20207
  • Grad/Općina: Župa dubrovačka
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 0,76 HRK 3,03 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 7,33 HRK 4,22 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 4,74 HRK 3,74 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2,90 HRK 7,85 HRK
Ukupno 15,73 HRK 18,84 HRK