• Naziv: BANIĆ MANDA
  • Naselje: Čovići, 53224
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BANIĆ MANDA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 46,51 HRK 185,63 HRK
BANIĆ MANDA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 389,68 HRK 2.208,24 HRK
BANIĆ MANDA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 445,98 HRK 620,74 HRK
BANIĆ MANDA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 278,54 HRK 398,97 HRK
BANIĆ MANDA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 393,36 HRK 865,53 HRK
Ukupno 1.554,07 HRK 4.279,11 HRK