• Naziv: GREGOROVIĆ MATEO
  • Naselje: Babina Greda, 32276
  • Grad/Općina: Babina Greda
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GREGOROVIĆ MATEO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 395,77 HRK 1.581,49 HRK
GREGOROVIĆ MATEO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2,92 HRK 2,62 HRK
GREGOROVIĆ MATEO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.035,48 HRK 5.945,84 HRK
GREGOROVIĆ MATEO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.228,17 HRK 3.191,89 HRK
GREGOROVIĆ MATEO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.815,99 HRK 8.251,48 HRK
Ukupno 10.478,33 HRK 18.973,32 HRK