• Naziv: KARADŽA LJUBINKA
  • Naselje: Mostari, 10342
  • Grad/Općina: Dubrava
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KARADŽA LJUBINKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 111,10 HRK 443,83 HRK
KARADŽA LJUBINKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.523,65 HRK 1.667,93 HRK
KARADŽA LJUBINKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 790,71 HRK 1.132,66 HRK
KARADŽA LJUBINKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.534,28 HRK 2.315,50 HRK
Ukupno 4.959,74 HRK 5.559,92 HRK