• Naziv: BOIĆ ANTONIJA
  • Naselje: Banovci, 35254
  • Grad/Općina: Bebrina
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOIĆ ANTONIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 7.599,38 HRK 32.488,42 HRK
BOIĆ ANTONIJA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 808,01 HRK 1.157,49 HRK
BOIĆ ANTONIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 81.676,43 HRK 112.360,98 HRK
BOIĆ ANTONIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
BOIĆ ANTONIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 72.497,26 HRK 158.445,51 HRK
Ukupno 166.319,66 HRK 309.807,91 HRK