• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Kostelsko, 49218
  • Grad/Općina: Pregrada
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 30,39 HRK 121,56 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 291,55 HRK 113,34 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 201,89 HRK 138,03 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 261,24 HRK 150,41 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 300,97 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 183,30 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 422,62 HRK
Ukupno 785,07 HRK 1.430,23 HRK