• Naziv: ROGINA CAR ANA
  • Naselje: Novaki Bistranski, 10298
  • Grad/Općina: Bistra
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ROGINA CAR ANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 38,30 HRK 152,82 HRK
ROGINA CAR ANA EAFRD Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja - Mjera 6 2017 8.537,29 HRK 48.377,96 HRK
ROGINA CAR ANA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 367,07 HRK 510,89 HRK
ROGINA CAR ANA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 248,60 HRK 356,17 HRK
ROGINA CAR ANA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 323,71 HRK 712,30 HRK
Ukupno 9.514,97 HRK 50.110,14 HRK