• Naziv: KOMES MARIN
  • Naselje: Majerje, 42206
  • Grad/Općina: Petrijanec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOMES MARIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 90,92 HRK 363,52 HRK
KOMES MARIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 978,39 HRK 1.365,01 HRK
KOMES MARIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 880,45 HRK 1.261,21 HRK
KOMES MARIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 867,74 HRK 1.895,17 HRK
Ukupno 2.817,50 HRK 4.884,91 HRK