• Naziv: ŠPANIĆ STJEPAN
  • Naselje: Nova Gradiška, 35400
  • Grad/Općina: Nova Gradiška
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠPANIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 98,80 HRK 394,80 HRK
ŠPANIĆ STJEPAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 439,58 HRK 2.490,96 HRK
ŠPANIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 948,70 HRK 1.284,80 HRK
ŠPANIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 592,58 HRK 848,86 HRK
ŠPANIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 836,91 HRK 1.841,21 HRK
Ukupno 2.916,57 HRK 6.860,63 HRK