• Naziv: KUNOVIĆ MILICA
  • Naselje: Martinšćina, 49250
  • Grad/Općina: Zlatar
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KUNOVIĆ MILICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 57,04 HRK 227,84 HRK
KUNOVIĆ MILICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 274,66 HRK 1.556,24 HRK
KUNOVIĆ MILICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 546,88 HRK 761,20 HRK
KUNOVIĆ MILICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 370,08 HRK 530,23 HRK
KUNOVIĆ MILICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 482,21 HRK 1.061,15 HRK
Ukupno 1.730,87 HRK 4.136,66 HRK