• Naziv: RAKITIĆ ADAM
  • Naselje: Sikirevci, 35224
  • Grad/Općina: Sikirevci
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RAKITIĆ ADAM EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 190,74 HRK 762,21 HRK
RAKITIĆ ADAM EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 4.607,15 HRK 4.072,49 HRK
RAKITIĆ ADAM EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.832,08 HRK 2.551,06 HRK
RAKITIĆ ADAM EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.099,11 HRK 1.574,51 HRK
RAKITIĆ ADAM EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.616,63 HRK 3.555,99 HRK
Ukupno 9.345,71 HRK 12.516,26 HRK