• Naziv: ĐURAŠIN IMBRO
  • Naselje: Oborovo, 10372
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐURAŠIN IMBRO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 136,15 HRK 544,14 HRK
ĐURAŠIN IMBRO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 847,04 HRK
ĐURAŠIN IMBRO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.318,07 HRK 1.841,02 HRK
ĐURAŠIN IMBRO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 665,47 HRK 953,26 HRK
ĐURAŠIN IMBRO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.169,67 HRK 2.565,23 HRK
Ukupno 4.327,47 HRK 6.750,69 HRK