• Naziv: NESTOROVIĆ MARIJA
  • Naselje: Grižane-Belgrad, 51244
  • Grad/Općina: Vinodolska općina
  • Županija: Primorsko-goranska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NESTOROVIĆ MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 121,52 HRK 485,60 HRK
NESTOROVIĆ MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.301,30 HRK 1.825,06 HRK
NESTOROVIĆ MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 863,26 HRK 1.226,39 HRK
NESTOROVIĆ MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.193,51 HRK 2.533,71 HRK
Ukupno 3.479,59 HRK 6.070,76 HRK