• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Orebić, 20250
  • Grad/Općina: Orebić
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 4,02 HRK 16,07 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 429,36 HRK 599,12 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 246,65 HRK 72,67 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 380,84 HRK 174,90 HRK
Ukupno 1.060,87 HRK 862,76 HRK