• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Stari Jankovci, 32241
  • Grad/Općina: Stari Jankovci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 112,56 HRK 449,80 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.081,17 HRK 538,43 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 648,62 HRK 340,29 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 954,03 HRK 740,67 HRK
Ukupno 2.796,38 HRK 2.069,19 HRK