• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Rovinj, 52210
  • Grad/Općina: Rovinj
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Model potpore investicijama u plovila 2017 4.169,28 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.169,28 HRK 0,00 HRK