• Naziv: BRKIĆ MARIJA
  • Naselje: Lovinac, 53244
  • Grad/Općina: Lovinac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BRKIĆ MARIJA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 2.604,14 HRK 14.757,02 HRK
BRKIĆ MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 205,42 HRK 820,85 HRK
BRKIĆ MARIJA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.866,58 HRK 10.577,07 HRK
BRKIĆ MARIJA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.277,31 HRK 1.128,68 HRK
BRKIĆ MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.971,61 HRK 754,55 HRK
BRKIĆ MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.334,70 HRK 700,17 HRK
BRKIĆ MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.738,58 HRK 1.031,43 HRK
Ukupno 10.998,34 HRK 29.769,77 HRK