• Naziv: GRANDAVEC MIROSLAV
  • Naselje: Martinšćina, 49250
  • Grad/Općina: Zlatar
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GRANDAVEC MIROSLAV EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 123,56 HRK 493,69 HRK
GRANDAVEC MIROSLAV EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 596,48 HRK 3.380,20 HRK
GRANDAVEC MIROSLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.185,11 HRK 453,96 HRK
GRANDAVEC MIROSLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 801,92 HRK 420,68 HRK
GRANDAVEC MIROSLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.044,85 HRK 620,63 HRK
Ukupno 3.751,92 HRK 5.369,16 HRK