• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Ivanić-Grad, 10310
  • Grad/Općina: Ivanić-Grad
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 75,30 HRK 300,91 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 730,95 HRK 363,29 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 439,28 HRK 230,47 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 643,75 HRK 493,67 HRK
Ukupno 1.889,28 HRK 1.388,34 HRK