• Naziv: HRASTIĆ MARIJANA
  • Naselje: Stara Kapela, 10343
  • Grad/Općina: Dubrava
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HRASTIĆ MARIJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 491,49 HRK 1.963,92 HRK
HRASTIĆ MARIJANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 7.617,45 HRK 6.511,87 HRK
HRASTIĆ MARIJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.754,12 HRK 6.649,31 HRK
HRASTIĆ MARIJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.940,30 HRK 2.779,53 HRK
HRASTIĆ MARIJANA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 1.028,34 HRK 1.028,34 HRK
HRASTIĆ MARIJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.222,17 HRK 9.259,58 HRK
HRASTIĆ MARIJANA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 1.130,90 HRK 0,00 HRK
HRASTIĆ MARIJANA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 4.342,18 HRK 0,00 HRK
Ukupno 25.526,95 HRK 28.192,55 HRK