• Naziv: BARIĆ FILIP
  • Naselje: Ivanska, 43231
  • Grad/Općina: Ivanska
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BARIĆ FILIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 527,68 HRK 2.108,92 HRK
BARIĆ FILIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 5.069,13 HRK 2.509,32 HRK
BARIĆ FILIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.435,75 HRK 2.151,91 HRK
BARIĆ FILIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.472,54 HRK 3.451,81 HRK
Ukupno 13.505,10 HRK 10.221,96 HRK