• Naziv: ŠTEFOVIĆ SILVESTAR
  • Naselje: Staro Štefanje, 43246
  • Grad/Općina: Štefanje
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠTEFOVIĆ SILVESTAR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 161.753,61 HRK 142.924,54 HRK
ŠTEFOVIĆ SILVESTAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 21.494,11 HRK 4.056,55 HRK
ŠTEFOVIĆ SILVESTAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.121,57 HRK 0,00 HRK
ŠTEFOVIĆ SILVESTAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 775,92 HRK 4,13 HRK
Ukupno 185.145,21 HRK 146.985,22 HRK